Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet döda ökade från året innan
23.4.2021
År 2020 var antalet avlidna 55 488, vilket är 1 539 fler än året innan. De avlidna männen var år 2020 i genomsnitt 75,3 år och de avlidna kvinnorna 82,1 år. Kvinnorna var i genomsnitt 6,9 år äldre än männen när de dog. I de unga åldersklasserna var majoriteten av de döda män, men i åldersgrupperna 83 år och äldre dog fler kvinnor än män??. Medianåldern vid död var 77,8 år för män och 85,5 år för kvinnor. Medianen beskriver det mellersta värdet, dvs. hälften av personerna dog i en ålder som är yngre än och hälften i en ålder som är äldre än medianåldern vid död.

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html