Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2014

Den förväntade livslängden för nyfödda längst för flickor från Österbotten, kortast för pojkar från Kajanaland

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden för nyfödda under perioden 2011–2013 längst för flickor födda i landskapet Österbotten, dvs. 84,8 år, och kortast för pojkar födda i landskapet Kajanaland, dvs. 75,3 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Förväntad livslängd efter landskap 2011–2013, pojkar

Förväntad livslängd efter landskap 2011–2013, pojkar

Förväntad livslängd efter landskap 2011–2013, flickor

Förväntad livslängd efter landskap 2011–2013, flickor

Regionala skillnader i den förväntade livslängden större bland pojkar än bland flickor

Sett efter landskap är de regionala skillnaderna i den förväntade livslängden rätt så stora, särskilt bland pojkar. Den förväntade livslängden för nyfödda pojkar var under perioden 2011–2013 längst i Österbotten, dvs. 80,1 år, och kortast i Kajanaland, dvs. 75,3 år.

Bland flickor är de regionala skillnaderna inte lika stora. Den förväntade livslängden för nyfödda flickor var längst i Österbotten, dvs. 84,8 år, och både på Åland och i Mellersta Österbotten var den 84,3 år. Den förväntade livslängden för flickor var kortast i Kajanaland, dvs. 82,8 år och i Satakunta, 82,9 år. Den förväntade livslängden efter landskap under perioden 2011–2013 presenteras i figurerna 1 och 2 samt i tabellbilagorna 1 och 2.

Sett efter modersmål var den förväntade livslängden för pojkar med svenska som modersmål 79,7 år under perioden 2011–2013. Det var mer än två år längre än den förväntade livslängden för pojkar med finska som modersmål, dvs. 77,3 år. Bland flickor var skillnaden likartad, men inte lika stor. Den förväntade livslängden för flickor med svenska som modersmål var 84,8 år och motsvarande för flickor med finska som modersmål var drygt ett år kortare, dvs. 83,5 år.

Förväntad livslängd för nyfödda 77,8 år för pojkar och 83,8 år för flickor år 2013

På hela landets nivå var den förväntade livslängden år 2013 för nyfödda pojkar 77,8 år och för flickor 83,8 år. Jämfört med år 2012 blev den förväntade livslängden för pojkar 0,3 år längre och för flickor 0,4 år längre. Skillnaden mellan könen i fråga om förväntad livslängd har i någon mån minskat. Under de senaste 30 åren har den förväntade livslängden för pojkar förlängts med 7,7 år och för flickor med 5,5 år. Skillnaden mellan könen i fråga om förväntad livslängd var senast lika liten på 1930-talet. Störst var skillnaden mellan könen i fråga om förväntad livslängd under slutet av 1970-talet, dvs. nio år.

År 2013 var den förväntade återstående livslängden för 65-åriga män 17,8 år och för 65-åriga kvinnor 21,5 år. Under de senaste 30 åren har den förväntade återstående livslängden för 65-åriga män förlängts med 4,8 år och för kvinnor med 4,2 år.

Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för 65-åriga män och kvinnor åren 1971–2013

Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för 65-åriga män och kvinnor åren 1971–2013

Förväntad livslängd för finländska pojkar den 16:e längsta av EU28-länderna

Enligt Eurostats statistik för år 2012 var den förväntade livslängden för pojkar i EU28-länderna längst i Sverige, dvs. 79,9 år, i Italien, 79,8 år och i Spanien, 79,5 år. Den förväntade livslängden för pojkar var kortast i Litauen, dvs. 68,4 år, och i Lettland, 68,9 år. Finländska pojkar hade först den 16:e längsta förväntade livslängden av EU28-länderna.

I motsvarande granskning var den förväntade livslängden för flickor längst i Spanien, dvs. 85,5 år och i Frankrike, 85,4 år. Den förväntade livslängden för flickor var kortast i Bulgarien, dvs. 77,9 år och i Rumänien, 78,1 år. De finländska flickorna klarade sig avsevärt bättre än de finländska pojkarna i jämförelsen. Den förväntade livslängden för finländska flickor var enligt Eurostats statistik för år 2012 femte längst av EU28-länderna.

Förväntad livslängd för gifta män avsevärt längre än för frånskilda eller änklingar

Räknat efter civilstånd var den förväntade livslängden för gifta män avsevärt längre än för ogifta, frånskilda eller änklingar. Under perioden 2011–2013 var den förväntade livslängden för gifta män och män som lever i registrerade partnerskap 81,3 år, för frånskilda 73,3 år, för ogifta 72,7 år och för änklingar 70,9 år.

Under perioden 2011–2013 var den förväntade livslängden för gifta kvinnor och kvinnor som lever i registrerade partnerskap 86,0 år, för frånskilda och änkor 81,9 år och för ogifta 81,1 år.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2013/01/kuol_2013_01_2014-10-24_tie_001_sv.html