Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2017, män

Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2017, män

Källa: Döda 2018

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2018, Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2017, män . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2018/01/kuol_2018_01_2019-10-24_kuv_001_sv.html