Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2013

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,6 procent på årsnivå

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,6 procent under första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period år 2012. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100.

Årsförändringar av kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100, %

Årsförändringar av kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100, %

Av underhållskostnaderna steg fjärrvärmekostnaderna mest på årsnivå, med 6,6 procent. Kostnaderna för bruks- och avloppsvatten steg med 6,4 procent, särkostnaderna med 5,8 procent, värmekostnaderna med 3,9 procent, kostnaderna för skötseltjänster med 3,2 procent, kostnaderna för förbrukningsmaterial med 1,2 procent, arbetskostnaderna med 1,1 procent och kostnaderna för underhållstjänster med 0,6 procent. Priset på lätt brännolja sjönk med 1,6 procent och kostnaderna för förbrukningsel med 0,9 procent.

Vid beräkningen av kostnadsindexet för fastighetsunderhåll har basåret 2010 börjat användas fr.o.m. statistiken för första kvartalet 2013.


Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2013/01/kyki_2013_01_2013-06-13_tie_001_sv.html