Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100 efter byggnadstyp

År och kvartalet Totalindex Flervåningsbostadshus Butiksbyggnad Kontorsbyggnad Hälsocentral Skolbyggnad Industrihall
2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 105,1 105,5 104,9 104,8 104,0 104,2 105,1
2007 109,1 109,9 109,2 109,0 107,5 107,6 108,7
2008 118,0 118,1 117,7 117,1 115,1 116,1 119,6
2009 122,5 124,3 122,6 122,6 120,3 119,5 120,9
2010 126,9 127,7 126,5 126,1 124,5 124,3 127,5
2011 138,6 138,3 139,1 137,6 132,4 133,5 142,7
2012 143,5 143,9 143,9 142,3 136,2 137,5 146,9
2010 Q1 125,1 126,4 124,8 124,6 123,0 122,5 124,6
2010 Q2 126,3 127,1 125,8 125,5 123,9 123,8 127,0
2010 Q3 127,3 128,0 126,9 126,4 124,8 124,5 128,0
2010 Q4 128,8 129,3 128,3 127,7 126,1 126,2 130,2
2011 Q1 134,6 134,6 133,4 132,3 130,2 131,3 138,4
2011 Q2 139,3 138,9 140,4 138,8 132,3 133,3 143,3
2011 Q3 139,9 139,6 141,1 139,4 133,1 134,1 143,7
2011 Q4 140,7 140,3 141,7 139,9 133,8 135,1 144,8
2012 Q1 143,3 143,2 143,7 142,0 136,2 137,6 147,4
2012 Q2 142,8 143,3 143,0 141,6 135,8 137,0 145,9
2012 Q3 143,8 144,4 144,1 142,6 136,1 137,6 147,1
2012 Q4 144,2 144,8 144,6 143,1 136,6 137,9 147,3
2013 Q1 147,2 148,2 148,0 147,1 138,4 139,3 150,1
2013 Q2 147,5 148,8 148,1 147,3 138,6 139,4 149,3

Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 6.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 4. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100 efter byggnadstyp . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2013/02/kyki_2013_02_2013-09-06_tau_004_sv.html