Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts ut

Nytt basår för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är 2010. I samband med bytet av basår uppdaterades viktstrukturen i statistiken. Källindex som används vid framställningen av statistiken uppdaterades också till nyare. Tidsserierna för det nya basåret har beräknats fr.o.m. år 2010. Gamla tidsserier (2005=100 och 2000=100) länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar pga. indexet för det nya basåret fr.o.m. 1:a kvartalet 2013.

Den största ändringen jämfört med det tidigare indexet är en förenkling av beräkningen av fastighetsskatt. I det nya indexet beaktas fastighetsskatten alltid i början av det år som följer på det innevarande skatteåret. Tidigare beaktades skatten under 3:e kvartalet. En annan ändring gäller en utökning av antalet servicebenämningar jämfört med det tidigare indexet.


Senast uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/kyki_2013-06-13_uut_001_sv.html