Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll revideras

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll revideras fr.o.m. uppgifterna om första kvartalet år 2018. De reviderade indexen publiceras 19.6.2018. I samband med revideringen uppdateras klassificeringarna och viktstrukturen för beräkningen av indexen. Det reviderade totalindexet kommer inte att omfatta fastighetsskatt eller tomtarrende.

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll kommer att publiceras efter hustyp och utgiftsposter. Daghem läggs till hustyperna. Nytt basår blir år 2015.


Senast uppdaterad 19.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/kyki_2018-02-19_uut_001_sv.html