Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.4.2007

I Finland användes 9,6 miljarder euro inom turismen år 2005

Enligt Statistikcentralen användes i Finland totalt 9,6 miljarder euro inom turismen år 2005. Utländska turisters konsumtion av totalkonsumtionen inom turismen var 26 procent.

Den största posten när det gäller efterfrågan inom turismen utgörs av persontrafiktjänsterna. Dessa tjänster användes för nästan 2,9 miljarder euro. Restaurangtjänster användes för något under 1,5 miljarder euro och hotelltjänster för 1,4 miljarder euro. Bränslen och inköp inom handeln hörde också till turisternas viktigaste utgiftsposter.

Finländska fritidsresenärers andel av totalkonsumtionen inom turismen i Finland utgjorde 52 procent, resekostnaderna som arbetsgivaren betalar 19 procent och användningen av egna stugor 3 procent. De utländska turisternas andel av turismkonsumtionen var 26 procent och motsvarade därmed uppskattningsvis 2,5 miljarder euro.

Den totala konsumtionen inom turismen per produkt i Finland år 2005, totalt 9 603 miljoner euro

Turismräkenskaper 1995-2005 baserar sig på nationalräkenskaperna.

Källa: Turismräkenskaper 1995-2005, april 2007

Förfrågningar: Olli Pirinen (09) 1734 3365, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 3.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/2005/matp_2005_2007-04-03_tie_001_sv.html