Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Ägande av skogsmark

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Ägande av skogsmark
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller uppgifter om antalet och skogsmarkens arealer om skogsfastighetshelheter och skogsbruksenheter som ägs av privatpersoner och av andra grupper. Med skogsfastighetshelhet avses alla skogsfastigheter som samma ägare äger i hela Finland och de placeras i statistiken på den ladskapen i vilket helhetens ägare är permanent bosatt. En skogsbruksenhet utgörs av skogsfastigheter inom en ägares granskningsområde och en skogsbruksenhet hänförs i statistiken till det område där det ligger.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: ägande av skogsmark, skogsägande, skogsfastighetshelhet, skogsbruksfastighet, skogsbruk.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ägande av skogsmark [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsom/index_sv.html