Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2007

Producentpriserna inom lantbruket steg under det tredje kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 2,9 procent från det tredje kvartalet år 2006 till motsvarande tidpunkt år 2007. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 8,9 procent

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 21,3 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 5,9 procent, men steg med 1,7 procent exkl. pälsskinn. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål, grönsaker och trädgårdsprodukter samt dyrare potatis. Under det första kvartalet var priset på spannmål nästan 50 procent. Priset på maltkorn steg mest. Priset på potatis steg över 30 procent från året innan. Priset på pälsskinn sjönk med över 40 procent. Priset på nötkött och griskött steg med över tre procent. Mjölkpriset steg med 0,2procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det tredje kvartalet år 2007

Index (2000=100) III/2007 1) Förändrings-% II/2007-III/2007 1) Förändrings-% III/2006-III/2007 1)
Totalindex  109,2  6,4 2,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 113,2 10,2 8,9
Vegetabilieproduktion  126,6 9,9 21,3
Animalieproduktion 100,6 4,4  -5,9

1) 2007 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efter- och tillskottslikvidpriserna för mjölk och kött finns att tillgå. Uppgifterna för år 2006 är slutliga.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2007/03/mthi_2007_03_2007-11-15_tie_001_sv.html