Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2009

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 0,4 procent under det första kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 0,4 procent under det första kvartalet år 2009 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 0,8 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 12,7 procent på årsnivå, vilket främst berodde på att spannmålspriserna sjönk med 37,7 procent. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 7,8 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare kött och mjölk..

Förändringar av producentprisindexet för lantbruk på månads- och årsnivå under det första kvartalet 2009

Index (2005=100) Indextal I/2009 1) Förändrings-% IV/2008-I/2009 1) Förändrings-% I/2008-I/2009 1)
Totalindex 117,4 -4,6 -0,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 120,4 -5,5 -0,8
Vegetabilieproduktion 120,4 -5,2 -12,7
Animalieproduktion 115,9 -4,3 7,8
1) År 2009 preliminärt tills dess uppgifter om de slutliga efterskottslikviderna för mjölk finns att tillgå

Producentprisindexet för lantbruk har reviderats genom att ändra basåret till år 2005. Samtidigt har viktstrukturen ändrats så att den följer basåret. Ändringarna i samband med revideringen beskrivs närmare i metodbeskrivningen.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 15.05.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2009/01/mthi_2009_01_2009-05-15_tie_001_sv.html