Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, IV/2010

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 170,6 29,8 77,6
020000 INDUSTRIPRODUKTER 95,7 6,5 20,9
030000 FODERVÄXTER 164,0 12,4 12,3
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 129,5 14,5 23,7
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 111,5 38,3 31,0
060000 FRUKT 119,8 0,1 -1,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 137,1 20,1 36,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 144,3 25,9 51,9
110000 DJUR 112,0 2,6 3,2
111000 Nötkreatur 116,6 -0,3 1,3
112000 Svin 111,3 4,3 5,5
115000 Fjäderfä 106,3 3,5 1,1
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 121,7 3,5 17,1
121000 Mjölk 114,2 2,9 5,5
122000 Ägg 144,7 0,0 -0,1
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 118,3 3,2 12,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 113,9 2,7 4,4
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 124,8 9,0 20,4
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 122,8 9,4 16,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 124,1 8,3 20,3

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, IV/2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/04/mthi_2010_04_2011-02-15_tau_001_sv.html