Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I/2012 1)

Korrigerad 16.5.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 181,5 1,2 -2,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 104,4 1,4 -3,1
030000 FODERVÄXTER 173,9 8,3 3,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 104,5 2,3 -20,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 91,3 -1,8 -32,9
060000 FRUKT 128,5 0,1 6,6
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 129,5 1,7 -11,9
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 148,1 1,5 -7,6
110000 DJUR 122,3 3,3 6,3
111000 Nötkreatur 130,0 4,7 7,4
112000 Svin 119,0 3,1 5,2
115000 Fjäderfä 117,5 1,2 6,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 135,6 3,6 4,5
121000 Mjölk 122,6 -3,2 11,3
122000 Ägg 181,2 4,6 22,1
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 131,0 3,5 5,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 123,8 -0,4 9,6
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 130,5 2,9 -1,4
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 126,0 0,4 0,0
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 134,8 3,0 1,6
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I/2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/01/mthi_2012_01_2012-05-15_tau_001_sv.html