Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 4 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av prisindex för Producentprisindex av lantbruk 1)

Index och statistikkvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 15.2.2013 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Totalindex 2011 13,6 13,9 -0,3
I/2011 23,4 23,7 -0,3
II/2011 22,3 22,6 -0,3
III/2011 11,4 11,7 -0,3
IV/2011 -0,2 0,0 -0,2
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Matias Kemppainen 09 1734 3564, Meri Vikman 09 1734 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/04/mthi_2012_04_2013-02-15_rev_001_sv.html