Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, IV/2012

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 211,4 7,9 17,9
020000 INDUSTRIPRODUKTER 116,7 8,6 13,4
030000 FODERVÄXTER 184,1 3,8 14,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 124,3 2,9 21,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 178,3 25,6 91,9
060000 FRUKT 128,1 -1,5 -0,2
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 157,9 7,6 24,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 185,4 10,8 27,0
110000 DJUR 135,3 3,9 14,3
111000 Nötkreatur 140,9 1,6 13,5
112000 Svin 135,0 4,8 17,0
115000 Fjäderfä 126,9 5,9 9,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 145,2 3,7 11,0
121000 Mjölk 126,6 -1,5 0,0
122000 Ägg 200,9 2,0 15,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 141,8 3,8 12,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 131,9 0,8 6,1
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 147,4 5,2 16,2
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 141,8 3,6 13,0
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 151,5 5,6 15,8

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Matias Kemppainen 09 1734 3564, Meri Vikman 09 1734 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, IV/2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/04/mthi_2012_04_2013-02-15_tau_001_sv.html