Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, 07/2012 1)

Index Indextal Månadsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 183,7 0,2 5,6
020000 INDUSTRIPRODUKTER 105,8 0,8 -2,3
030000 FODERVÄXTER 177,7 2,2 0,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 118,9 -0,1 3,6
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 118,5 -1,6 -6,9
060000 FRUKT 132,7 3,3 -0,3
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 139,6 0,2 2,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 155,6 0,2 2,0
110000 DJUR 128,7 -0,5 10,0
111000 Nötkreatur 140,6 0,8 12,7
112000 Svin 125,7 0,6 11,9
115000 Fjäderfä 116,4 -5,6 0,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 135,5 0,1 3,2
121000 Mjölk 124,7 0,1 4,7
122000 Ägg 196,9 1,1 26,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 133,2 -0,1 5,4
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 127,9 -0,1 7,6
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 135,4 0,0 4,3
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 132,4 0,0 5,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 138,2 0,0 4,5
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2012, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, 07/2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/07/mthi_2012_07_2012-09-17_tau_001_sv.html