Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2014 (preliminär)

Korrigering. Siffrorna i tabellen har korrigerats 15.7.2014. De korrigerade siffrorna är märkta med rött.
Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 122,0 -2,6 -29,6
020000 INDUSTRIPRODUKTER 120,7 0,2 -12,4
030000 FODERVÄXTER 121,5 -0,9 -2,3
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 116,0 -0,6 5,9
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 114,9 -5,9 -48,8
060000 FRUKT 104,1 0,1 -0,6
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 117,4 -1,7 -18,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 120,2 -2,9 -32,6
110000 DJUR 123,5 -1,4 -4,2
111000 Nötkreatur 129,7 1,5 0,6
112000 Svin 118,4 -3,9 -8,9
115000 Fjäderfä 123,5 -0,9 -2,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 124,4 -1,4 -2,9
121000 Mjölk 120,7 -1,5 6,8
122000 Ägg 118,8 -5,8 -13,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 124,1 -1,4 -3,4
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 121,8 -1,6 0,9
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 121,6 -1,5 -9,2
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 120,0 -1,7 -7,9
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 123,2 -1,7 -11,8

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 029 551 3380, Immi Ilomäki 029 551 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2014 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/01/mthi_2014_01_2014-05-15_tau_001_sv.html