Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 4 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av prisindex för Producentprisindex av lantbruk 2010=100 1)

Index och kvartal Årsförändring Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 15.9.2014 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Totalindex 2010=100 2013 7,7 7,6 0,1
I/2013 18,9 18,8 0,1
II/2013 14,4 14,4 0,0
III/2013 4,0 4,0 0,0
IV/2013 -4,8 -4,9 0,1
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/07/mthi_2014_07_2014-09-15_rev_001_sv.html