Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2015 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 113,2 7,6 -7,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 113,1 2,7 -6,3
030000 FODERVÄXTER 121,4 0,4 -1,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,2 0,0 -2,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 125,0 -4,5 8,7
060000 FRUKT 125,3 0,0 20,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 115,3 1,7 -1,8
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 116,1 3,5 -3,5
110000 DJUR 116,8 -1,2 -5,4
111000 Nötkreatur 125,2 1,5 -3,5
112000 Svin 110,2 -3,0 -7,0
115000 Fjäderfä 116,8 -2,2 -5,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 103,5 0,8 -11,9
121000 Mjölk 96,3 -10,2 -15,0
122000 Ägg 113,6 2,4 -4,4
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 108,2 0,0 -9,6
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 106,0 -5,6 -10,2
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,8 0,7 -6,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 109,9 -2,5 -6,7
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,0 0,9 -8,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2015 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/01/mthi_2015_01_2015-05-15_tau_001_sv.html