Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Enligt uppgifter från Naturresursinstitutet var efterlikviden för mjölk 0,44 cent per mjölkliter som levererats till mejeriet år 2016. Detta var något under en femtedel av de efterlikvider som i genomsnitt betalats under 2000-talet. Mera information om revideringen finns i punkt 4 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av prisindex för Producentprisindex av lantbruk 2010=100 1)

Index och kvartal Årsförändring Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 15.5.2017 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Totalindex 2010=100 2016 -2,5 -2,4 -0,1
I/2016 -0,9 -0,8 -0,1
II/2016 -2,0 -1,9 -0,1
III/2016 -3,2 -3,1 -0,1
IV/2016 -4,0 -3,9 -0,1
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Anne Virokannas 029 551 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/01/mthi_2017_01_2017-05-15_rev_001_sv.html