Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2018

Index Indextal 2018, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2017-2018, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 119,3 21,0
011000 Vete och spelt 115,1 16,9
012000 Råg 100,1 9,0
013000 Korn 120,0 23,6
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 126,3 23,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 94,3 -5,8
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 98,9 -6,4
022000 Proteingrödor 102,1 2,1
024000 Sockerbetor 80,6 -10,5
030000 FODERVÄXTER 110,0 14,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,7 7,0
041000 Färska grönsaker 117,3 9,2
042000 Plantor och blommor 103,3 0,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 101,3 1,4
060000 FRUKT 130,2 10,2
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 114,7 10,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 112,7 14,0
110000 DJUR 103,3 2,7
111000 Nötkreatur 107,4 4,5
112000 Svin 103,7 2,3
114000 Får och getter 103,2 -3,0
115000 Fjäderfä 96,4 0,9
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 93,1 -3,9
121000 Mjölk 98,6 -1,2
122000 Ägg 99,7 5,7
129000 Övriga animaliska produkter 74,9 -15,6
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 96,8 -1,5
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 100,7 0,8
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 102,8 2,7
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 105,9 4,5
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 99,8 1,5
1) De slutliga prisindexen för år 2018 publiceras i augusti 2019

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/03/mthi_2018_03_2018-11-15_tau_002_sv.html