Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.2.2019

Producentpriset på spannmål hoppade nästan upp till rekordnivån under 2010-talet

Producentpriserna inom lantbruket steg med fyra procent under sista kvartalet. Exklusive pälsdjursuppfödning steg priserna med 6,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Föregående års regniga och fjolårets torra sommar gjorde att spannmålsskörden blev dålig för andra gången i rad. Torkan prövade nästan hela Europa. Detta bidrog till att skörden blev svag och spannmålslagren minskade, vilket i sin tur höjde världsmarknadspriset på spannmål rejält. I Finland var ökningen i genomsnitt 47 procent. Priset på havre var rentav 60 procent bättre än året innan. Priset på hö och ensilage steg med en femtedel. De tidigare dåliga skördeåren i början av 2010-talet gjorde att priset på mjölk steg kraftigt samtidigt som också producentpriserna på spannmål steg. Nu finns ingen motsvarande utveckling i sikte utan till gårdar med mjölkboskap betalades drygt 4 procent mindre för mjölk än för ett år sedan. Ökningen av producentpriset på kött har tilltagit något. Gårdar med fjäderfä får nästan fem procent mer för sin produktion än året innan, gårdar med nötkreatur och svingårdar omkring tre procent. Den fortsatt svåra marknadssituationen för pälsdjursuppfödning sänkte priset på skinn med en fjärdedel. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–12/2018

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–12/2018

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 4:e kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal IV/2018 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 106,6 4,1 4,0
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 110,9 4,8 6,5
Vegetabilieproduktion 127,1 9,6 17,6
Animalieproduktion 96,2 0,7 -3,5
1) 2018 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2018/04/mthi_2018_04_2019-02-15_tie_001_sv.html