Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2019 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 146,5 -1,7 37,5
020000 INDUSTRIPRODUKTER 96,2 0,3 1,2
030000 FODERVÄXTER 122,5 5,4 16,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 123,8 3,5 6,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 105,4 0,3 4,7
060000 FRUKT 134,9 2,0 9,0
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 128,7 1,2 15,7
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 132,3 -1,0 27,2
110000 DJUR 107,1 1,2 4,1
111000 Nötkreatur 109,5 1,3 2,5
112000 Svin 108,5 1,3 4,8
115000 Fjäderfä 101,1 1,1 5,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 94,1 -1,2 -7,6
121000 Mjölk 102,9 -0,8 -5,7
122000 Ägg 104,7 1,4 7,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 98,8 -0,3 -3,4
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 104,8 0,2 -1,1
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,9 0,3 3,4
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 113,7 0,6 5,3
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,1 -0,4 2,5

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erika Artimo 029 551 3654, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/01/mthi_2019_01_2019-05-15_tau_001_sv.html