Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, III/2019 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 113,3 -17,8 -7,0
020000 INDUSTRIPRODUKTER 96,3 0,7 2,1
030000 FODERVÄXTER 115,6 -7,0 3,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 109,1 -4,1 -4,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 112,0 2,9 8,7
060000 FRUKT 118,0 -14,5 -12,0
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,7 -9,3 -4,6
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,8 -12,8 -3,4
110000 DJUR 106,9 -0,1 3,1
111000 Nötkreatur 109,7 0,0 2,0
112000 Svin 108,2 -0,4 3,8
115000 Fjäderfä 100,4 0,2 3,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 90,9 -1,0 -0,6
121000 Mjölk 97,2 0,5 0,1
122000 Ägg 99,8 -3,6 0,0
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 96,6 -0,6 0,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,4 0,0 1,3
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 101,4 -4,0 -1,2
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 104,9 -3,9 -1,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 99,3 -3,4 -0,1

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, III/2019 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/03/mthi_2019_03_2019-11-15_tau_001_sv.html