Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.8.2021

Stegringen av produktionspriserna har tillsvidare liten inverkan på producentpriserna inom lantbruket

Producentpriserna inom lantbruket steg med 4,3 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 2,6 procent. Vegetabiliska produkter var 10 procent dyrare än för ett år sedan. Animalieproduktionen var knappt på plus, även om priset på kött och mjölk sjönk. Den kraftiga stegringen av inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket påverkar inte nämnvärt producentpriserna, utan världsmarknadssituationen fungerar i huvudsak som draglok för prisförändringar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats från år 2015.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 2:a kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal II/2021 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 104,8 -0,5 4,3
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 107,1 -1,2 2,6
Vegetabilieproduktion 118,0 -2,4 10,0
Animalieproduktion 98,1 0,7 1,1
1) År 2021 är preliminär till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/02/mthi_2021_02_2021-08-16_tie_001_sv.html