Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2014

Invandringen och flyttningsvinsten ökade från året innan

Enligt Statistikcentralen flyttade 31 940 personer från utlandet till Finland under år 2013. Antalet är 660 större än året innan och det största under självständighetstiden. Också utflyttningen från Finland till utlandet ökade något och uppgick till 13 890 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2013 totalt 18 050 personer, vilket är 620 personer fler än året innan. Nettoinflyttningen av utländska medborgare ökade något, med 530 personer.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1991–2013

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1991–2013

I fjol flyttade 16 200 personer från EU-länderna till Finland. Inflyttningen från EU-länderna var 160 personer mindre än året innan. Flyttningen från Finland till EU-länderna ökade med 100 personer och uppgick till 8 820 personer. År 2013 hade Finland en flyttningsvinst på 7 380 personer från EU-länderna. Finlands flyttningsvinst från EU-länderna var något mindre än året innan.

Antalet omflyttningar mellan kommuner uppgick år 2013 till 267 190, vilket är 8 770 färre än år 2012. Antalet flyttningar mellan landskapen uppgick till 123 340, vilket är 2 300 färre än året innan. Flyttningarna inom landskapen minskade med 6 480. Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2013 till 576 610, vilket är 17 240 färre än året innan.

När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Nyland kvantitativt sett mest flyttningsvinst och landskapet Birkaland näst mest. I Nyland var flyttningsvinsten 4 250 personer och i Birkaland 1 550 personer. I Fasta Finland var flyttningsvinsten i förhållande till folkmängden störst i Birkaland, där den relativa flyttningsvinsten var tre promille. I Nyland var den relativa flyttningsvinsten en aning mindre än i Birkaland. I inrikes omflyttningen förlorade landskapet Lappland kvantitativt sett mest av sin befolkning – landskapet uppvisade en flyttningsförlust på 810 personer. I Kajanaland var flyttningsförlusten relativt sett störst och uppgick till nio promille. I Lappland var flyttningsförlusten relativt sett näst störst. I omflyttningar mellan kommuner uppvisade 14 landskap en flyttningsförlust.

När det gäller flyttningsrörelsen mellan landskapen och utlandet uppvisade inget landskap flyttningsförlust. Då man beaktar nettoantalet internationella flyttningar minskar antalet landskap med flyttningsförlust betydligt. Summan av nettoinvandringen och inrikes nettoomflyttningen var negativ enbart i sex landskap.

Flyttningsrörelsen 2000–2013

År  1) Typ
Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring   Utvandring   Nettoinvandring
2000   238 729 548 995 16 895 14 311 2 584
2001 259 268 599 330 18 955 13 153 5 802
2002 251 694 582 576 18 113 12 891 5 222
2003 250 739 598 352 17 838 12 083 5 755
2004 260 179 604 472 20 333 13 656 6 677
2005 269 439 622 530 21 355 12 369 8 986
2006 266 990 598 576 22 451 12 107 10 344
2007 273 798 594 472 26 029 12 443 13 586
2008 263 792 566 281 29 114 13 657 15 457
2009 258 897 576 366 26 699 12 151 14 548
2010 265 929 573 756 25 636 11 905 13 731
2011 276 362 599 315 29 481 12 660 16 821
2012 275 967 593 846 31 278 13 845 17 433
2013 267 194 576 610 31 941 13 893 18 048
1) Regionindelningen 1.1.2014 har använts som indelning för alla år.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2013/muutl_2013_2014-04-29_tie_001_sv.html