Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2009

Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 9,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under juli–september med 0,3 procent från föregående kvartal. Jämfört med det tredje kvartalet år 2008 minskade bruttonationalprodukten arbetsdagskorrigerat med 9,1 procent. Under tredje kvartalet var antalet arbetsdagar detsamma som året innan.

Förändringen av bruttonationalprodukten för det andra kvartalet år 2009 reviderades till –0,3 procent från föregående kvartal (var –2,6 %) och till –9,1 procent från året innan (var –9,4 %). Bruttonationalproduktens säsongrensade tidsserie och trendtidsserie har ändrats betydligt när det gäller åren 2008 och 2009. Mera om orsakerna till ändringen finns att läsa i översiktstexten och i det separata meddelandet om metodändringen: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Exportvolymen ökade med 0,6 procent från föregående kvartal, men minskade med 26,6 procent från året innan. Importen ökade med 3,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 24,5 procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal, men var 1,1 procent mindre än året innan. Investeringarna minskade med 7,9 procent från föregående kvartal och med 20 procent från året innan.

Med volym avses uppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2009, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2009/03/ntp_2009_03_2009-12-08_tie_001_sv.html