Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Prisindex för ägarboende 2014, 1:a kvartalet

2014
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2014/01/index_sv.html