Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 4.7.2014

Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,3 procent

Korrigering 10.6.2015. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder under årets 2014 första kvartal med 1,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Köp av bostäder blev billigare med 0,1 procent under motsvarande period. Jämfört med kvartalet innan ökade boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder med 1,2 procent och köp av bostäder blev dyrare med 0,1 procent.

Prisindex för ägarboende 2010=100 (Figuren har korrigerats 10.6.2015)

Prisindex för ägarboende 2010=100 (Figuren har korrigerats 10.6.2015)

Statistikcentralens prisindex för ägarboende består av två indexserier. Den första, serien "Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder", beskriver utvecklingen av kostnaderna för ägarboende. Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder består av priserna på hushållens nya bostäder och av andra kostnader med anknytning till ägarboende, såsom grundläggande renoveringar av bostäderna.Den andra, serien "Köp av bostäder", beskriver utvecklingen av priserna på alla bostäder. Indexet baserar sig på uppgifter i statistiken över aktiebostadspriser och statistiken över fastighetspriser. Beräkningen av statistiken baserar sig på Europeiska kommissionens förordning nr 93/2013.


Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö 029 551 3385, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 4.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 1:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2014/01/oahi_2014_01_2014-07-04_tie_001_sv.html