Finlands officiella statistik

Företagstjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den snabba ökningen av omsättningen inom datatekniska tjänster fortsatte år 2018
3.10.2019
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen inom datatekniska tjänster (TOL 582, 62, 631) med omkring 13 procent år 2018. Omsättningen ökade också inom nästan alla andra näringsgrenar inom företagstjänster. En god omsättningsökning uppnådde dessutom bl.a. näringsgrenarna arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster samt marknads- och opinionsundersökningar. Programmeringstjänster och andra it-tjänster den största tjänsteposten inom datatekniska tjänster.

Nästa offentliggörande:
9.10.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster
19.1.2011
Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html