Finlands officiella statistik

Servicebranschens varustatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen av arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster fortsatte att öka år 2019
9.10.2020
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade sysselsättningen inom servicenäringarna kraftigast inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, där omsättningen steg med mer än nio procent år 2019. Omsättningen ökade jämfört med året innan också bl.a. inom konsulttjänster till företag, juridiska tjänster, datatekniska tjänster samt redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster. En nedgång visade däremot omsättningen av tjänster inom marknads- och opinionsundersökning samt teknisk provning och analys.

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar tjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Företagstjänster offentliggörs i fortsättningen under namnet Servicebranschens varustatistik
3.11.2021
Statistikens namn ändras så att det bättre beskriver statistikens innehåll, eftersom statistiken nu omfattar inte bara de näringsgrenar som producerar tjänster för företag utan också andra servicebranscher.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html