Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster

Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.

Innehållet i statistiken är oförändrat och omfattar fortfarande följande näringsgrenar:

  • IT-tjänster
  • Reklamtjänster
  • Personaltjänster
  • Juridiska tjänster
  • Revisions- och bokföringstjänster
  • Konsulttjänster till företagsledning
  • Arkitekttjänster och tekniska tjänster
  • Teknisk provning och analys
  • Marknadsundersökningstjänster

 


Senast uppdaterad 19.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/palhy_2011-01-19_uut_001_sv.html