Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.10.2008

Yritysten kotimainen patentointi laskussa

Yritysten ja yhteisöjen kotimainen patentointi on laskenut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2000 yritykset tekivät 1 898 kotimaista patenttihakemusta ja vuonna 2007 hakemuksia tehtiin 1 349. Patenttia hakeneita yrityksiä oli 563 vuonna 2000 ja 467 vuonna 2007. Yrityksille myönnettyjen kotimaisten patenttien lukumäärä laski samana ajanjaksona 879:stä patentista 559.ään ja yritysten lukumäärä 262:sta 246:een.

Patentti- ja rekisterihallitukselle jätettiin vuonna 2007 kaikkiaan 2 012 patenttihakemusta. Määrä oli 4 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomailta suoraan tehtyjä hakemuksia oli 211 kappaletta. Kotimaisten hakemusten määrä väheni kahdellatoista hakemuksella ja ulkomaisten lisääntyi kuudella.

Kotimaisista patenttihakemuksista 1 349 oli yritysten ja yhteisöjen jättämiä, loput yksityisten henkilöiden hakemuksia.

Vuonna 2007 patenttia kotimaasta haki 467 yritystä tai yhteisöä. Määrä väheni 59:llä edellisvuodesta. Patenttia jonkun toisen hakijan kanssa haki 15 yritystä, 21 yritystä teki 10 hakemusta tai enemmän. Useimmat yritykset jättivät vain yhden patenttihakemuksen, näitä yrityksiä oli 328 vuonna 2007

Eniten patenttihakemuksia tehneitä yrityksiä oli metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilla, joilla 91 yritystä teki 437 kotimaista hakemusta, tämän toimialan 66:lle yritykselle myönnettiin 223 patenttia. Seuraavaksi eniten patentteja myönnettiin elektroniikkateollisuuden 46:lle yritykselle, 111 kotimaista patenttia.

Vuonna 2007 Suomessa myönnettiin 920 patenttia, joista 301 ulkomaiselle hakijalle. Lisäksi saatettiin voimaan 5 431 eurooppapatenttia, joista 149 suomalaiselle hakijalle. Eniten ulkomaisia patentteja eurooppapatentit mukaanlukien myönnettiin yhdysvaltalaisille (25%), saksalaisille (20%) ja ranskalaisille (8%) hakijoille.

Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt kotimaiset patentit vuosina 2000–2007

Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt kotimaiset patentit vuosina 2000–2007

Lähde: Patentointi 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Julkaisu pdf-muodossa (15 sivua 301,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tie_001_fi.html