Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om patent som sökts och beviljats i Finland efter sökande (privatperson/företag och finländsk/utländsk), näringsgren, internationell patentklassificering och geografiskt område. I statistiken beskrivs också finländska företags och sammanslutningars internationella patentering (beviljade europeiska och amerikanska patent efter näringsgren). Ny information och teknologi uppkommer som ett resultat av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tillämpningen av dessa resultat återspeglas bl.a i nya produkter och produktionsprocesser samt patent. Ett patent är en tidsbunden ensamrätt att utnyttja en uppfinning, som statsmakten beviljar uppfinnaren eller uppfinningens rättsinnehavare. När det gäller företag är det en av indikatorerna för uppnådda resultat i FoU-verksamheten.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/meta_sv.html