Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Kapitalstocken 2005

2005
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor