Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Det fasta kapitalets nettostock 1997-2008*, miljoner euro, löpande priser

varutyp år
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008*
Materiellt fast kapital 285 591 304 908 322 067 347 176 368 616 370 739 376 283 391 047 414 829 436 749 472 285 508 151
- bostadsbyggnader 113 587 124 949 135 133 148 476 159 134 158 552 162 076 169 922 183 166 194 719 212 702 228 784
- övriga byggnader 74 460 79 968 85 315 92 223 99 911 101 043 101 673 105 601 112 278 118 773 130 148 141 693
- övriga anläggningar 41 264 42 139 43 211 46 316 48 136 49 269 50 605 52 867 55 644 59 198 62 807 68 436
- transportmedel 11 653 11 916 12 026 12 415 12 896 12 978 12 777 13 216 13 541 14 022 14 477 14 670
- maskiner och utrustning 44 627 45 936 46 382 47 746 48 539 48 897 49 152 49 441 50 200 50 037 52 151 54 568
Immateriellt fast kapital 1) 2 677 2 935 3 196 3 520 3 903 4 013 4 370 4 773 5 020 5 214 5 619 5 853
Väsentliga förbättringar av mark etc. 4 741 4 811 4 750 4 930 4 942 4 940 4 988 5 008 5 046 5 221 5 350 5 188
Fast kapital totalt 293 009 312 654 330 013 355 626 377 461 379 692 385 641 400 828 424 895 447 184 483 254 519 192
1) datorprogram, mineralprospektering, litterära, musikaliska och andra konstnärliga originalverk

Källa: Kapitalstocken 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2008, Det fasta kapitalets nettostock 1997-2008*, miljoner euro, löpande priser . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2008/pka_2008_2010-01-29_tau_001_sv.html