Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.1.2011

Rattijuopumukset ja ryöstöt vähenivät tammi–joulukuussa 2010

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 tammi-joulukuussa kaikkiaan 432 000 rikosta, mikä on 8 500 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kirjattiin 504 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Pohjois-Karjalassa (8 prosenttia) ja vähenivät Päijät-Hämeessä (13 prosenttia) ja Ahvenanmaalla (22 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 247 000, mikä on 8 200 tapausta eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 36 000, mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

Rikokset tammi-joulukuussa 2009–2010

Rikokset tammi-joulukuussa 2009–2010

Rattijuopumusten väheneminen jatkuu edelleen. Niiden määrä on nyt alimmillaan 1990-luvun puolivälin jälkeen. Edellisestä vuodesta törkeät rattijuopumukset vähenivät 9 prosenttia ja muut rattijuopumukset 11 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 21 000 eli 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 500, mikä on 7 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Määrä on 2000-luvun pienin.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2010 tammi-joulukuussa 822 tapausta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 668. Lisäys johtuu yhteen rikosilmoitukseen kirjatusta usean osateon käsittävästä tapahtumasarjasta. Raiskauksia on 2000-luvulla tammi-joulukuussa ollut keskimäärin 655.

Pahoinpitelyrikoksia tuli tietoon 33 000, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2009. Törkeät pahoinpitelyt sitä vastoin vähenivät 5 prosenttia. Niitä tuli ilmi 2 000.

Huumausainerikoksia kirjattiin 20 000, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Huumausainerikoksista suurimman ryhmän muodostavat huumausaineen käyttörikokset, joita ilmeni 12 000. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi viidenneksen. Niitä tuli ilmi 1 100.

Petosten määrä väheni lisäännyttyään useana vuonna peräkkäin. Vuoden 2010 tammi-joulukuussa niiden määrä oli 16 000, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vahingontekojen määrä muutaman viime vuoden ajan vähentynyt. Nyt niitä tuli ilmi 49 000, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2010 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2010 Muutos Lokakuu 2010 Muutos Marraskuu 2010 Muutos Joulukuu 2010 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 431 959 -8 479 38 447 800 33 414 -737 28 148 -2 523
-murto 38 516 -2 166 3 805 -182 3 240 -137 2 324 -507
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 158 -1 038 1 082 -84 783 -92 587 -112
-ryöstö 1 531 -119 159 27 145 32 95 -32
-vahingonteko 49 144 -1 554 4 795 609 3 708 107 3 137 -226
-tappo, murha ja surma 112 -3 10 -1 10 2 7 -10
-pahoinpitely 32 936 201 2 891 240 2 486 -154 2 372 -177
-raiskaus 822 154 65 - 75 23 50 -
-rattijuopumus 21 162 -2 236 1 873 -36 1 544 -141 1 352 -138
-huumausainerikos 19 653 1 248 1700 117 1 511 -15 1 142 -236
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2010 Muutos Lokakuu 2010 Muutos Marraskuu 2010 Muutos Joulukuu 2010 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 503 903 15 134 39 654 -5 354 40 635 -2 907 40 288 210
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 335 255 12 390 25 667 -4 617 27 482 -2 898 28 556 590
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010,4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 268,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/04/polrik_2010_04_2011-01-17_tie_001_fi.html