Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2010

Stad Betalningsanmaningar Därav utfärdade
av polisen
Betalningsföreläggande Betalningsförelägganden
som gått till utmätning
Betalningsförelägganden
som hänför sig till
flyttnings- och
förvaringskostnader
Summa 744 896 14 569 216 379 77 572 1 769
Helsingfors 222 709 3 701 67 130 26 337 1 217
Esbo 35 944 362 9 636 2 155 -
Hyvinge 10 763 19 3 036 642 -
Tavastehus 6 840 474 2 328 764 -
Idensalmi 4 501 1 1 602 567 -
Joensuu 15 296 87 6 964 1278 -
Jyväskylä 28 826 197 7 874 4297 -
Träskända 7 969 6 2 492 948 -
Kajana 4 513 18 1 051 223 -
Karleby 6 475 9 2 047 1 033 -
Kotka 11 167 96 2 149 932 -
Kouvola 15 297 67 3 241 1 207 -
Kuopio 24 936 177 7 323 1 246 42
Lahtis 21 261 241 5 632 2 740 -
Villmanstrand 12 206 334 2 373 716 -
Lojo 6 915 22 2 137 1 396 -
Mariehamn 2 314 71 - - -
S:t Michel 13 564 268 3 306 1 074 -
Nådendal 4 018 82 1 105 383 -
Uleåborg 25 549 235 6 652 2 151 -
Jakobstad 2 038 1 509 161 -
Björneborg 17 248 81 5 553 2 435 -
Borgå 19 584 1 241 5 625 1 396 -
Reso 546 23 - - -
Raumo 9 303 14 2 295 687 -
Rovaniemi 12 873 105 3 083 1 023 -
Nyslott 6 248 99 1 447 397 -
Seinäjoki 6 999 34 2 194 628 -
Tammerfors 62 559 509 21 093 7 016 -
Åbo 42 179 4 271 12 771 3 812 -
Vasa 19 286 109 4 968 1 041 -
Vanda 38 572 1 472 12 237 6 177 510
Varkaus 2 470 18 780 220 -
Nokia 3 940 23 1 020 385 -
Riihimäki 4 850 45 1 397 396 -
Torneå 4 168 49 828 218 -
Siilinjärvi 5 061 - 765 856 -
Kervo 3 943 7 1 486 635 -
Kangasala 1 966 1 250 - -

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 7.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2010, Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/polrik_2010_2011-04-07_tau_003_sv.html