Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–juni 2008–2012 (preliminär uppgift)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
ALLA BROTT 1) 207 615 207 571 204 369 214 160 202 286
A Egendomsbrott 119 020 118 202 114 571 118 153 110 239
Inbrott totalt 18 980 18 164 17 586 18 130 16 168
i bostad 2 927 2 950 3 021 2 991 2 846
  i fritidsbostadshus 819 792 725 779 705
i annan bostad 2 108 2 158 2 296 2 212 2 141
  - i affärslokal 1 989 1 911 1 866 1 992 1 812
- i motorfordon 7 666 6 855 5 912 6 402 5 057
  - annan stöld genom olovligt intrång 6 398 6 448 6 787 6 745 6 453
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 6 324 5 593 4 916 5 268 4 084
  - tillgrepp av motorfordon 524 553 459 473 407
  - olovligt brukande av motorfordon 487 465 417 406 391
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 2 2
  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 5 298 4 551 4 018 4 381 3 274
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 15 22 22 8 10
Rån 790 831 719 807 830
  - grovt rån 85 107 84 88 109
Skadegörelse 26 890 24 452 23 052 24 475 20 560
  - grov skadegörelse 108 94 108 98 119
Förskingring 1 584 1 558 1 545 1 545 1 535
  - grov förskingring 119 146 148 137 171
Bedrägeri 7 305 8 818 7 921 8 430 9 786
  - grovt bedrägeri 467 640 496 600 473
B Brott mot liv och hälsa 17 839 17 154 17113 20 657 19 408
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 67 64 56 51 44
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 202 195 166 156 192
Misshandel 16 530 15 820 15 962 19 387 18 221
  - grov misshandel 1 134 1 150 1 033 1 045 960
C Sexualbrott 1 247 1 153 1 265 1 637 1 838
Sexuellt utnyttjande av barn 650 618 588 940 726
Våldtäkt 366 330 458 438 519
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 6 959 6 864 6 743 7 093 7 228
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 974 901 868 978 938
  - riktat mot polispersonal 838 838 777 894 855
Hindrande av tjänsteman 1 235 1 086 1 066 1 119 1 080
-riktat mot polispersonal 1 203 1 053 1 049 1 099 1 059
E Vissa trafikbrott 29 690 27 223 26 137 26 044 23 374
Rattfylleri 12 720 11 666 10 171 10 237 9 379
  - grovt rattfylleri 6 843 6 208 5 448 5 441 5 039
F Övriga brott 32 860 36 975 38 540 40 576 40 199
Narkotikabrott 7 409 8 664 9 297 9 861 9 658
  - grovt narkotikabrott 359 386 480 466 507
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 1 610 1 882 2 104 2 558 2 646
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2012 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–juni 2008–2012 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/02/polrik_2012_02_2012-07-13_tau_001_sv.html