Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–september 2008–2012 (preliminär uppgift)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
ALLA BROTT 1) 334 685 336 179 329 586 344 783 325 234
A Egendomsbrott 195 474 194 818  188 186 194 743 181 510
Inbrott totalt 30 789 30 493 29 064 29 785 27 007
i bostad 4 622 4 964 5 013 4 898 5  002
  i fritidsbostadshus 1 253 1 279 1 178 1 256 1 179
i annan bostad 3 369 3 685 3 835 3 642 3 823
  - i affärslokal 3 264 3 272 3 146 3 323 3 073
- i motorfordon 12 308 11 312 9 865 10 441 8 355
  - annan stöld genom olovligt intrång 10 595 10 945 11 040 11 123 10 577
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 10 645 9 483 8 714 9 341 7 031
  - tillgrepp av motorfordon 1 063 1 115 939 1 035 837
  - olovligt brukande av motorfordon 823 759 703 694 646
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 1 3 2
  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 8 708 7 574 7 041 7 597 5 529
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 50 32 31 15 17
Rån 1 271 1 297 1 162 1 228 1 256
  - grovt rån 129 164 120 149 152
Skadegörelse 43 774 39 412 37 334 40 298 33 832
  - grov skadegörelse 178 161 186 149 189
Förskingring 2 501 2 407 2 474 2 461 2 465
  - grov förskingring 188 201 248 206 249
Bedrägeri 11 664 12 887 11 902 13 035 15 295
  - grovt bedrägeri 721 790 726 865 792
B Brott mot liv och hälsa 27 521 26 650 26 679 32 057 29 952
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 109 81 86 83 64
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 269 286 236 249 280
Misshandel 25 422 24 513 24 718 29 992 27 987
  - grov misshandel 1 703 1 670 1 530 1 620 1 433
C Sexualbrott 2 037 1 645 1 867 2 133 2 727
Sexuellt utnyttjande av barn 901 809 840 948 1 164
Våldtäkt 617 505 648 769 818
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 10 569 10 500 10 184 10 876 10 962
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 441 1 317 1 267 1 463 1 435
  - riktat mot polispersonal 1 279 1 228 1 137 1 339 1 304
Hindrande av tjänsteman 1 843 1 714 1 624 1 717 1 625
-riktat mot polispersonal 1 801 1 661 1 592 1 684 1 592
E Vissa trafikbrott 48 010 44 181 41 746 41 535 37 586
Rattfylleri 20 290 18 392 16 429 16 351 14 975
  - grovt rattfylleri 10 825 9 653 8 680 8 702 8 062
F Övriga brott 51 074 58 385 60 924 63 439 62 497
Narkotikabrott 11 711 13 694 15 025 15 203 15 232
  - grovt narkotikabrott 496 585 791 727 775
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 2 471 2 879 3 376 4 042 3 902
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2012 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–september 2008–2012 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/03/polrik_2012_03_2012-10-15_tau_001_sv.html