Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-september 2010–2014 (preliminär uppgift)

Brott 2010 2011 2012 2013 2014
Alla brott 1) 331 950 347 018 328 529 324 650 316 839
A. Egendomsbrott 189 295 195 753 183 227 183 842 183 830
Inbrott totalt 29 147 29 830 27 123 24 387 25 601
Inbrott i bostad 4 992 4 895 5 002 4 245 4 818
- i fritidsbostadshus 1 184 1 261 1 182 1 242 1 446
- i annan bostad 3 808 3 634 3 820 3 003 3 372
Inbrott i affärslokal 3 164 3 323 3 076 2 928 3 062
Inbrott i motorfordon 9 953 10 511 8 422 7 166 6 948
Annan stöld genom olovligt intrång 11 038 11 101 10 623 10 048 10 773
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 8 706 9 354 7 025 6 239 6 061
- tillgrepp av motorfordon 1 160 1 242 943 855 779
- olovligt brukande av motorfordon 726 709 657 574 576
- grovt olovligt brukande av motorfordon - - 2 1 -
- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 6 790 7 388 5 407 4 793 4 683
- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 30 15 16 16 23
Rån 1 132 1 204 1 247 1 108 1 290
- grovt rån 118 150 151 136 138
Skadegörelse 37 504 40 455 34 160 33 321 32 957
- grov skadegörelse 185 157 187 208 198
Förskingring 2 504 2 462 2 481 2 732 2 310
- grov förskingring 242 214 258 272 275
Bedrägeri 12 098 13 258 15 917 17 503 16 744
- grovt bedrägeri 746 891 807 852 919
B. Brott mot liv och hälsa 27 190 32 508 30 830 28 650 26 322
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 85 82 65 73 79
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 231 236 276 194 264
Misshandel 25 187 30 427 28 804 26 707 24 559
- grov misshandel 1 521 1 591 1 401 1 357 1 240
C. Sexualbrott 1 846 2 286 2 731 2 606 2 232
Sexuellt utnyttjande av barn 829 1 096 1 181 1 301 1 085
Våldtäkt 632 741 809 748 757
D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 10 250 10 892 10 991 10 199 9 440
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 274 1 457 1 433 1 258 1 290
- riktat mot polispersonal 1 139 1 330 1 299 1 153 1 173
Hindrande av tjänsteman 1 632 1 720 1 634 1 415 1 409
- hindrande riktat mot polispersonal 1 599 1 689 1 600 1 387 1 376
E. Vissa trafikbrott 41 932 41 714 37 694 34 682 34 906
Rattfylleri 16 393 16 304 14 915 13 724 13 440
- grovt rattfylleri 8 663 8 695 8 029 6 990 6 435
F. Övriga brott 61 437 63 865 63 056 64 671 60 109
Narkotikabrott 15 300 15 402 15 446 17 181 15 826
- grovt narkotikabrott 828 752 789 915 831
Alkoholbrott/Alkoholförseelse 3 418 4 092 3 928 3 860 2 994
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-september 2010–2014 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/03/polrik_2014_03_2014-10-15_tau_001_sv.html