Julkaistu: 8.4.2011

Ansiot kasvoivat vuonna 2009 nopeimmin Satakunnassa — hitainta ansioiden kasvu oli Keski-Pohjanmaalla

Korjattu 7.10.2011.

Palkkarakennetilaston vuoden 2009 tietoja on korjattu. Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilastossa korjattiin vuoden 2009 tietoja, mikä vaikutti myös palkkarakennetilaston tietoihin. Vuoden 2009 tietoja on korjattu kuukausipalkan ja tuntipalkan osalta. Virheen korjauksen yhteydessä myös lukumäärätiedot ovat hieman tarkentuneet, koska estimointimenetelmää on tarkennettu. Vuoden 2009 virheelliset luvut on nyt korjattu tilastojulkistuksiin ja tietokantoihin.

Uudenmaan keskiansiot olivat vuonna 2009 kaikkein suurimmat, 3 285 euroa kuukaudessa. Pienimmät ansiot olivat Etelä-Savossa, 2 648 euroa ja Pohjois–Karjalassa, 2 661 euroa. Nopeinta ansioiden kasvu oli Satakunnassa kasvun ollessa 6,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hitainta kuukausiansion kasvu oli Keski-Pohjanmaalla, missä ansiot kasvoivat 1,5 prosenttia.

Palkansaajien kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut maakunnissa vuonna 2009

Maakunta Palkansaajien lukumäärä Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Keskiarvo ansion muutos, % Palkkaero Palkkaeron muutos, %
Yhteensä 1 387 953 2 971 3,3 2,33 -0,8
01 Uusimaa 475 305 3 285 2,6 2,61 -0,7
02 Varsinais-Suomi 113 585 2 831 3,8 2,23 0,0
04 Satakunta 56 776 2 852 6,4 2,17 0,8
05 Kanta-Häme 40 786 2 737 3,1 2,10 -1,0
06 Pirkanmaa 124 740 2 873 3,0 2,23 -1,0
07 Päijät-Häme 46 848 2 754 4,6 2,12 0,3
08 Kymenlaakso 41 897 2 794 1,6 2,12 -1,9
09 Etelä-Karjala 33 875 2 849 3,8 2,08 -1,7
10 Etelä-Savo 32 753 2 648 3,8 2,02 -1,1
11 Pohjois-Savo 57 331 2 764 4,1 2,12 0,4
12 Pohjois-Karjala 36 707 2 661 3,2 2,00 -0,5
13 Keski-Suomi 63 030 2 835 4,1 2,12 -1,0
14 Etelä-Pohjanmaa 40 187 2 666 3,6 2,06 -0,8
15 Pohjanmaa 40 545 2 902 3,9 2,16 -0,5
16 Keski-Pohjanmaa 14 965 2 691 1,5 2,10 0,0
17 Pohjois-Pohjanmaa 92 651 2 889 4,0 2,22 -0,8
18 Kainuu 16 487 2 699 4,2 2,01 -1,3
19 Lappi 39 602 2 771 3,4 2,07 -0,7
20 Itä-Uusimaa 17 791 2 926 4,2 2,26 -2,4

Satakunnassa ansioiden nousua vauhditti parhaiten palkatun palkansaajaryhmän ansioiden nopea kasvu, tästä johtuen myös palkkaero kasvoi Satakunnassa maakunnista nopeimmin tarkasteluajanjaksolla. Palkkaero oli kuitenkin Satakunnassa maan keskitasolla, parhaiten palkattu kymmenes palkansaajista ansaitsi vähintään 2,17-kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenes.

Palkkaero eniten ja vähiten ansaitsevien palkansaajien välillä oli pienin Pohjois–Karjalassa ja suurin Uudellamaalla. Maakuntien väliset erot ansioiden hajonnassa johtuvat suurimmaksi osaksi palkansaaja- ja tehtävärakenteiden eroista eri alueilla. Useimmiten palkkaeron syynä on parhaiten palkattujen palkansaajien ansioiden tason vaihtelu. Vähiten ansaitsevat palkansaajat olivat palkkatasoltaan suunnilleen samoilla lukemilla kaikissa maakunnissa, mutta eniten ansaitsevan kymmeneksen palkkatasossa oli sen sijaan huomattavaa vaihtelua.

Palkansaajien kuukausiansion hajontalukuja maakunnissa vuonna 2009

Palkansaajien kuukausiansion hajontalukuja maakunnissa vuonna 2009

Eniten matapalkkaisin kymmenes ansaitsi uudellamaalla, missä ansio oli enintään 1 953 euroa ja pienin ansiotaso oli Etelä-Pohjanmaalla missä vähiten ansaitseva kymmenes sai palkkaa enintään 1 807 euroa. Ero vähiten ansaitsevien palkkatasossa oli siis maakuntien välillä suurimmillaan 146 euroa. Eri maakuntien välillä parhaiten palkattujen ansioissa oli eroa suurimmillaan yli 1 400 euroa. Ero oli siis lähes kymmenenkertainen verrattuna vähiten ansaitsevien maakunnittaiseen eroon.


Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (309,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_tie_001_fi.html