Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2011

Löneökningen var snabbast i Satakunta och långsammast i Mellersta Österbotten år 2009

Korrigerad 7.10.2011 .

I lönestrukturstatistiken har uppgifter för år 2009 korrigerats. I statistiken över timlöner inom den privata sektorn korrigerades uppgifter för år 2009, vilket också inverkade på uppgifterna i lönestrukturstatistiken 2009, där uppgifterna om månadslöner och timlöner korrigerats. I samband med korrigeringen har också antalsuppgifterna reviderats något, eftersom estimeringsmetoden reviderats. De felaktiga siffrorna för år 2009 har nu korrigerats i offentliggöranden och databaser.

År 2009 hade Nyland de allra högsta medellönerna, dvs. 3 285 euro i månaden. Lönerna var lägst i Södra Savolax, dvs 2 648 euro och Norra Karelen, dvs 2 661 euro. Snabbast var löneökningen i Satakunta, där ökningen var 6,4 procent från motsvarande period året innan. Långsammast var ökningen av månadslöner i Mellersta Österbotten, där lönerna ökade med 1,5 procent.

Löntagarnas månadslöner och löneskillnader i landskapen år 2009

Landskap Antal Totallöner, euro / månad
Genomsnitt förändringar, % Löneskillnaden förändringar, %
Total 1 387 953 2 971 3,3 2,33 -0,8
01 Nyland 475 305 3 285 2,6 2,61 -0,7
02 Egentliga Finland 113 585 2 831 3,8 2,23 0,0
04 Satakunta 56 776 2 852 6,4 2,17 0,8
05 Egentliga Tavastland 40 786 2 737 3,1 2,10 -1,0
06 Birkaland 124 740 2 873 3,0 2,23 -1,0
07 Päijänne-Tavastland 46 848 2 754 4,6 2,12 0,3
08 Kymmenedalen 41 897 2 794 1,6 2,12 -1,9
09 Södra Karelen 33 875 2 849 3,8 2,08 -1,7
10 Södra Savolax 32 753 2 648 3,8 2,02 -1,1
11 Norra Savolax 57 331 2 764 4,1 2,12 0,4
12 Norra Karelen 36 707 2 661 3,2 2,00 -0,5
13 Mellersta Finland 63 030 2 835 4,1 2,12 -1,0
14 Södra Österbotten 40 187 2 666 3,6 2,06 -0,8
15 Österbotten 40 545 2 902 3,9 2,16 -0,5
16 Mellersta Österbotten 14 965 2 691 1,5 2,10 0,0
17 Norra Österbotten 92 651 2 889 4,0 2,22 -0,8
18 Kajanaland 16 487 2 699 4,2 2,01 -1,3
19 Lappland 39 602 2 771 3,4 2,07 -0,7
20 Östra Nyland 17 791 2 926 4,2 2,26 -2,4

I Satakunta påskyndades löneökningen av den snabba ökningen av den bäst avlönade löntagargruppens löner. På grund av det ökade också löneskillnaderna snabbast i Satakunta av alla landskap under granskningsperioden. Löneskillnaden i Satakunta låg dock på landets medelnivå, decilen med de högst avlönade löntagarna tjänade minst 2,17 gånger mer än den lägst avlönade decilen.

Löneskillnaden mellan löntagarna med de högsta och de lägsta lönerna var minst i Norra Karelen och störst i Nyland. Skillnaderna i lönespridningen mellan landskapen beror till största delen på skillnaderna i löntagar- och uppgiftsstrukturer i de olika områdena. Oftast är orsaken till löneskillnaden variationerna i lönenivån för de högst avlönade löntagarna. Löntagarna med de lägsta lönerna hade ungefär samma lönenivå i alla landskap, medan det fanns betydande variationer i lönenivån för decilen med de högsta lönerna.

Lönespridningstal för löntagarnas månadslöner efter landskap år 2009

Lönespridningstal för löntagarnas månadslöner efter landskap år 2009

Den lägst avlönade decilen tjänade mest i Nyland, där lönen var högst 1 953 euro, och minst i Södra Österbotten, där denna decil hade högst 1 807 euro i lön. Skillnaden mellan de olika landskapen när det gäller de lägst avlönades lönenivå var alltså som störst 168 euro. När det gäller de högst avlönades lönenivå var skillnaden mellan de olika landskapen som högst mer än 1 400 euro. Skillnaden var alltså nästan tio gånger större jämfört med den landskapsvisa skillnaden mellan de lägst avlönade.


Källa: Lönestrukturstatistik 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_tie_001_sv.html