Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.5.–31.10.2011

Huvudorsaken till resan Antal 1000 passagerare Andel procent (%) Förändring 2010-2011,
procent (%)
Arbetsresa 800 19 +17
Besök hos vänner och släktingar 533 13 +10
Annan fritidsresa 2 296 54 +22
Annan resa 480 11 +13
Flera orsaker 156 4 +21
Totalt 4 265 100 +19

Källa: Gränsintervjuundersökning 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Sommar (1.5.-31.10.2011) 2011, Tabellbilaga 1. Huvudorsaker för utländska passagerare att resa till Finland 1.5.–31.10.2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2011/02/rajat_2011_02_2012-03-21_tau_001_sv.html