Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

En permanent byggnadsbeteckning införs i december, i november inga offentliggöranden

Befolkningsregistercentralen inför en permanent byggnadsbeteckning i hela befolkningsdatasystemet före slutet av år 2014. Införandet ändrar innehållet i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen och tidtabellerna för offentliggörandena.

Statistikcentralen får tillgång till det material som baserar sig på den permanenta byggnadsbeteckningen först i november, vilket innebär att uppgifterna för årets tredje kvartal, som skulle ha offentliggjorts 26.11.2014, kan offentliggöras först 19.12.2014.

I december publiceras den helt förnyade statistiken över byggnads- och bostadsproduktion och tidsserierna för bygglovsuppgifter, påbörjade byggprojekt och färdigställda byggnader aggregeras på basis av det förnyade materialet. Också alla avgiftsbelagda uppdrag som förfaller i november produceras senast före slutet av december.

Tidsserierna för volymindexet för nybyggnad förnyas senare under våren 2015.

Fr.o.m. december har alla månadspublikationer ett likadant innehåll och i fortsättningen publiceras kvartalsuppgifter inte längre separat.

En bättre helhetsbild av byggnadsbeståndet

Den permanenta byggnadsbeteckningen ändrar den statistiska synvinkeln och ger en bättre helhetsbild än tidigare av hela byggnadsbeståndet i Finland. Tidigare var granskningen av materialet fokuserad på enskilda bygglov, men i fortsättningen ligger fokus på byggnaden, de bygglov som hänför sig till den och deras byggskeden.

Införandet av den permanenta byggnadsbeteckningen kommer att förbättra kvaliteten på statistiken väsentligt. Det blir enklare än tidigare att kontrollera och korrigera materialet, men tidsserierna kommer att revideras i och med korrigeringarna. På konjunkturbilden har ändringen ingen inverkan. Kubikvolymen för beviljade bygglov kommer att vara på en något lägre nivå än vad som tidigare statistikförts.

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538

 


Senast uppdaterad 9.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2014-10-09_uut_001_sv.html