Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över regional företagsverksamhet.

Publicerad: 4.3.2010

År 2008 fanns 67 procent av alla anställda inom byggverksamhet i Nyland och Södra Finland

Enligt Statistikcentralen var de anställda inom byggverksamhet år 2008 koncentrerade till Nyland och Södra Finland. Dessa två storområdens andel av alla anställda inom byggverksamhet var 67 procent. Då antalet anställda inom byggverksamhet uppgick till 151 000 i hela landet, var antalet anställda i Nyland och Södra Finland totalt nästan 101 000.

Andel av anställda av hela landets anställda inom byggverksamheten efter storområde år 2008

Andel av anställda av hela landets anställda inom byggverksamheten efter storområde år 2008

Nylands andel var 32 procent och Södra Finlands 35 procent av de anställda inom byggverksamhet i hela landet. Sett till huvudnäringsgrenar var Nylands andel av hela landets anställda minst inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet och störst inom byggande av hus. I Södra Finland var personalens andel störst inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

Mellanfinlands och Östra Finlands andel av de anställda inom hela byggverksamheten var nästan lika stor, omkring 11 procent. Norra Finlands andel var 10 procent och Ålands andel var 0,6 procent. Under åren 2006–2008 har andelen anställda inom byggverksamheten i storområdena varit nästan oförändrad. Andelarna har varierat bara lite inom de olika huvudnäringsgrenarna under åren 2006–2008.


Källa: Omrode- och näringsrensstatistik över byggande, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 04.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över byggande [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rata/2008/rata_2008_2010-03-04_tie_001_sv.html