Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Övriga finansinstituts kreditbestånd i statistiken över finansverksamhet omfattar uppgifter om kreditbestånd och om nya lån som lyfts efter kreditgivar- och kredittagarsektor. Uppgifterna om finansiell leasing omfattar uppgifter om kreditinstitutens och andra leasinggivares verksamhet inom finansiell leasing efter sektor, näringsgren och objekt. Uppgifterna om kreditkort omfattar uppgifter om antalet kreditkortskonton, kortförsäljning, kortskuld, kreditförluster, betalningsstörningar på kreditkort och betalningstransaktioner.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/meta_sv.html