Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.10.2007

Tillväxten av omsättningen för byggföretag drygt 17 procent under maj-juli

Omsättningen inom byggföretagen ökade under maj-juli år 2007 med 17,4 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I juli ökade omsättningen med 19,2 procent jämfört med juli år 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under maj-juli ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 17,9 procent och anläggningsföretagens omsättning med 16,2 procent jämfört med motsvarande period år 2006.

Under maj-juli ökade byggföretagens försäljningsvolym med 12,0 procent jämfört med maj-juli året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 12,2 procent och anläggningsföretagens med 11,5 procent. I juli 2007 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 13,4 procent jämfört med juli år 2006. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i juli med 14,6 procent och anläggningsföretagens med 9,6 procent jämfört med juli år 2006.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att dividera omsättningsindexet med prisindexet, dvs. genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 5,8 procent från juli år 2006 till juli år 2007.

Trender för byggföretagens omsättning

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2007/07/rlv_2007_07_2007-10-12_tie_001_sv.html