Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september

Publicerad: 14.3.2008

Tillväxten av omsättningen för byggföretag 18 procent under oktober-december

Omsättningen inom byggföretagen ökade under oktober-december år 2007 med 18,0 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I december ökade omsättningen med 10,0 procent jämfört med december år 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsgrafen över byggverksamhet.

Under oktober- december ökade husbyggnadsföretagens omsättning med 18,0 procent och anläggningsföretagens omsättning med 17,8 procent jämfört med motsvarande period år 2006.

Under oktober-december ökade byggföretagens försäljningsvolym med 10,5 procent jämfört med oktober-decembe året innan. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade med 10,3 procent och anläggningsföretagens med 11,0 procent. I december 2007 ökade byggföretagens försäljningsvolym med 2,7 procent jämfört med december år 2006. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym ökade i december med 2,0 procent och anläggningsföretagens med 6,0 procent jämfört med december år 2006.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Byggkostnaderna steg med 5,6 procent från december år 2006 till december år 2007.

Trender för byggföretagens omsättning

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Industri och byggande, omsättningsindex för byggverksamhet 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2007/12/rlv_2007_12_2008-03-14_tie_001_sv.html