Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2009

Byggföretagens omsättning minskade med drygt 14 procent under februari-april

Omsättningen inom byggföretagen minskade under februari-april med 14,4 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. I april 2009 minskade byggföretagens omsättning med 19,7 procent jämfört med året innan. Enligt den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008) minskade omsättningen inom husbyggandet med 24,4 procent i april, inom anläggningsarbeten med 11 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 16,8 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Under februari-april minskade byggföretagens försäljningsvolym med 16 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period minskade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 22,2 procent, medan försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 12,9 procent och inom anläggningsarbeten med 7 procent.

I april 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 20,7 procent jämfört med april år 2008. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i april med 26,1 procent, anläggningsföretagens med 10,3 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 18,6 procent jämfört med april år 2008.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. I april 2009 minskade husbyggnadskostnaderna med 0,7 procent och kostnaderna inom anläggningsbranschen med 0,9 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändringar i byggföretagens omsättning (%), november 2008-april 2009 (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i omsättningsindexet för byggverksamhet.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, april 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/04/rlv_2009_04_2009-07-15_tie_001_sv.html