Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön rakentamisen liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevassa rakentamisen liikevaihtokuvaajassa ja rakentamisen myynnin määrä-indeksissä huhtikuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi, eikä TOL 2002 mukaisia tietoja enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot. Tilaston perusvuosi vaihtuu toimialauudistuksen yhteydessä, uusi perusvuosi on 2005.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset rakentamisen toimialoihin

Uuden toimialaluokituksen mukaan rakentamisen pääluokka pysyy samana, mutta toimialaluokkia on aiemman kahden sijasta kolme.

TOL 2002 -luokituksella julkaistavat rakentamisen toimialat:

  • F Rakentaminen = 45
  • Talonrakentaminen = 45211, 45220, 45250, 453, 454, 455
  • Maa- ja vesirakentaminen =451, 45219, 45230, 45240.

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat toimialat

  • F Rakentaminen yhteensä
  • 41 Talonrakentaminen
  • 42 Maa- ja vesirakentaminen
  • 43 Erikoistunut rakennustoiminta

TOL2008 rakentamisen toimialan pääluokan (F) sisältö ei kovin paljoa muutu TOL2002:sta vastaavasta. Rakentamisen julkaistavien sarjojen määrä lisääntyy kuitenkin yhdellä uudella toimialaluokalla.

Merkittävin muutos rakentamisen pääluokan sisällä on uuden alatoimialaluokan 'Erikoistunut rakentaminen' muodostaminen. Uuteen luokkaan siirtyy TOL 2002 talonrakentamisen toimialasta osa eli rakentamisen asennus- ja viimeistelytöiden toimialaluokka, jolloin TOL2008 toimialaluokka talonrakentaminen on sisällöltään pienempi kuin TOL2002 talonrakentaminen. Maa- ja vesirakentamisen luokka pysyy lähes samana.

TOL 2008 rakentamisen toimialan ulkopuolelta tuleva lisäluokka on kiinteistöalanpalveluista siirtyvä kiinteistöjen rakennuttaminen, joka liitettään sekä talonrakentamisen että maa- ja vesirakentamisen toimialaluokkaan.

Lisätietoa toimialauudistuksen vaikutuksista rakentamisen liikevaihtokuvaajaan

Rakentamisen liikevaihtokuvaajan TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaiset julkaisutasot on esitetty tilaston kotisivulla. Kaikista uuden toimialaluokituksen mukaisista sarjoista julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen.

Toimialauudistuksen vaikututusta rakentamisen toimialoihin on pohdittu myös Rakentamisen toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2008-09-26_uut_001.html